UwKasboek.nl

Bukas

Over UwKasboek.nl

Het idee voor deze site is ontstaan uit de behoefte om altijd een kasboek te hebben dat 'bij' is.

In geschreven en met de hand opgetelde kasboeken ontstaan nog wel eens kasverschillen door telfouten of verkeerd overgenomen bedragen. Als wij – van Bukas administratiekantoor – deze fouten dan detecteerden en herstelden, dan zat er niets anders op dan dit met een rode pen erbij te zetten, en dan later deze correcties door te geven aan de klant. Hier ging het dan regelmatig fout. Of de klant begreep niet wat we bedoelden met zo'n correctie, of vergat eenvoudigweg de correctie door te voeren, of – schande, schande – wij vergaten zelf de correctie door te geven.

Dan heb je natuurlijk ook nog de klanten die het kasboek sowieso niet optellen. Hiermee verlies je elke vorm van controle. Als je met intypen van de data namelijk een fout maakt, vind je die niet terug door een vergelijking met het saldo.

De laatste jaren zijn er steeds meer klanten die een Excel-sheet gebruiken in plaats van een papieren kasboek. Dit is al een enorme verbetering. Er zijn op deze manier minder telfouten. Wat echter nog wel blijft is de fouten die kunnen ontstaan bij het terugkoppelen van een eventueel gecorrigeerde sheet. Want corrigeren blijft ook hier nodig. Klanten kunnen bedragen fout intypen, of credit i.p.v. debet boeken, of – en dat is nog het ergste – een code per ongeluk wijzigen.

Door het gebruik van dit online-kasboek te introduceren is het terugkoppelen overbodig geworden. Nadat de klant te kennen heeft gegeven dat hij zijn of haar administratie heeft bijgewerkt, kan de boekhouder inloggen en er mee aan de slag. Vindt die een fout, dan corrigeert hij die gewoon, en daarmee is het kasboek weer in orde. De volgende keer dat de klant er mee gaat werken is het saldo dan direct up to date.