UwKasboek.nl

Bukas

Handleiding

leeg_kasboek
In een kasboek staan al uw inkomsten en uitgaven. Elk van deze inkomsten en uitgaven heet een mutatie (soms ook wel transactie), en alle inkomsten minus alle uitgaven heten uw kassaldo of saldo. Uw saldo is dus het geld dat u overhoudt na alle mutaties. Dit saldo kan nooit negatief zijn, want u kunt geen negatieve hoeveelheid geld bezitten.

Elke mutatie heeft een aantal eigenschappen:
  • de datum waarop de mutatie plaatsvond
  • een beschrijving van de mutatie
  • de inkomsten ofwel uitgaven die horen bij de mutatie
Daarnaast rekent UwKasboek.nl ook nog eens bij elke mutatie uw kassaldo na die mutatie uit. Let er op dat u bedragen invult met een punt (.) tussen hele euro's en centen, dus niet met een komma!

nieuwe mutatie
Een kasboek schrijft helaas niet zichzelf, en als u net een nieuw account heeft aangemaakt is het ook inderdaad nog leeg. Om hier iets aan te doen maakt u een nieuwe mutatie aan met het "Nieuwe mutatie"-formulier.
enkele mutaties
In principe moet u mutaties aanmaken in de volgorde waarin ze verlopen zijn. Als u dus eerst een product van de groothandel koopt, en dat later diezelfde dag aan klanten verkoopt, maakt u dus eerst een mutatie aan voor de aanschaf van de producten (uitgaven), en daarna een mutatie voor de opbrengst van de verkoop van die dag (inkomsten).
Mocht u onverhoopt een foute mutatie willen verwijderen, druk dan op het rode kruisje. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
export
Als u een afdruk wilt maken van uw kasboek, of deze op uw computer opslaan, kunt u deze exporteren. In het "Kasboek exporteren" scherm vult u de begin- en eindmaand van uw gewenste export in, en het formaat. UwKasboek.nl maakt automatisch uw gewenste bestand aan.